Nieuwe ERP omgeving voor Robin Radar

Momenteel zijn wij bij Neobis bezig met de implementatie van de nieuwe ERP omgeving bij Robin Radar. Deze ERP omgeving wordt gerealiseerd met de open source bedrijfssoftware van Odoo. Het doel is om begin 2019 live te gaan met de meest recente versie van Odoo, versie 11.

Waar staat ROBIN Radar voor?

ROBIN is in het vliegverkeer de afkorting van Radar Observation of Bird Intensity.

Botsingen tussen vliegtuigen en vogels veroorzaken wereldwijd jaarlijks naar schatting tussen de 5 en 10 miljard US$ schade. De afgelopen tien jaar is het aantal vogelaanvaringen met 50% toegenomen en in sommige gevallen zijn het zonder twijfel vogels geweest die uiteindelijk een fataal vliegtuigongeluk hebben veroorzaakt. Veel van die schade ontstaat bij het landen en opstijgen, op en bij vliegvelden dus.

TNO heeft eind jaren 80 het succesvolle ROBIN (Radar Observation of Bird Intensity) ontwikkeld voor de Koninklijke Luchtmacht, een near real-time-monitorsysteem voor vliegbewegingen door vogels boven Nederland. Inmiddels werkt TNO aan de derde versie van ROBIN, waarbij gebruik wordt gemaakt van de laatste ontwikkelingen in de techniek. ROBIN identificeert vogelzwermen in de signalen van grote radarsystemen. Met deze informatie kunnen luchtmachtpiloten tijdig worden gewaarschuwd bij het landen en opstijgen. Door jaren van observatie van de vogeltrek met ROBIN was het tevens mogelijk een beter inzicht te krijgen in het vogeltrekgedrag. Dit had ook weer een gunstige invloed op de mogelijkheid botsingen met vogels te voorkomen en daarmee op de vliegveiligheid. Dit doen ze met name met behulp van Radars en Drones om zo te zorgen dat de natuur en de mensen in harmonie met elkaar leven.

Inmiddels is ROBIN afgesplitst van TNO en gaat nu als zelfstandig bedrijf deze technologie wereldwijd aanbieden. Bron https://nl.wikipedia.org/wiki/ROBIN_(radarsysteem)

Waarom Odoo & Neobis?

Robin Radar heeft voor Odoo gekozen vanwege de innovatieve mogelijkheden en  heeft voor Neobis als implementatiepartner gekozen vanwege onze expertise op het gebied van Prince2 gecombineerd met Agile.

Odoo functionaliteiten

Bij Robin Radar gebruiken ze de volgende functionaliteiten:

  • Finance,
  • CRM,
  • Productie,
  • Logistiek,
  • Tijdregistratie
  • en de module Onderhanden werk, waarbij tijdens een project bepaald kan worden wat de stand van zaken is. Op basis van voorcalculatie/nacalculatie en reports.

Partnership

Met deze bijzondere samenwerking gaan Robin Radar en Neobis een duurzame partnership aan.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.

Niet leesbaar? Verander tekst captcha txt