Implementatie en integratie

Wij begrijpen dat implementatie-, migratie- en integratieprojecten ingrijpende trajecten kunnen zijn. Werkwijzen worden kritisch bekeken en waar nodig aangepast. Dit brengt veranderingen in uw organisatie met zich mee. Deze veranderingen moeten door alle medewerkers geaccepteerd worden. Stapsgewijs worden veranderingen doorgevoerd door iedere medewerker te betrekken bij het veranderproces. Zo wordt draagvlak gecreëerd; een vereiste voor een geslaagde implementatie.

Integratie is voor ons ook de ontwikkeling van op maat gemaakte koppelingen naar interne- en externe gegevensbronnen en reeds bestaande systemen. Alsook het beschikbaar stellen van gegevens uit oude systemen.

Onze consultants leiden zelfstandig of met uw eigen projectmanager de implementatie in goede banen. Zodoende krijgt u niet alleen een succesvolle implementatie maar ook een succesvolle acceptatie van de nieuwe werkwijzen.

“Zowel op functioneel als technisch vlak een partij die echt meedenkt over de oplossing!”

— P. van der Alsker, Intrans International Logistics

“Een positieve ervaring en een prettige samenwerking”

— Roel Bruyns, Gasned Inkoop